Odstąpenie od umowy kupna-sprzedaży

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od przyjęcia towaru. Z tego prawa może skorzystać jedynie użytkownik.

Adres zwrotu towaru:

Towar do zwrotu albo reklamacje prosimy wysyłać na niżej podany adres. Jest to adres naszego partnera (przesylkownia.pl), który następnie nam towar przesyła na Słowację. Opłata za wysyłkę to standardowa cena za dostawę w Polsce.

Packeta.pl
92411970 - ekokapsulki.pl
Panattoni Park Bielsko-Biała
ul. Księdza Józefa Londzina 106
43-382 Bielsko-Biała

Towar zwrócony może być używany tylko w taki sposób, w jaki można go było przetestować w sklepie stacjonarnym. Zwrócony towar musi być zapakowany w oryginalne pudełko, musi być kompletny, nieuszkodzony i nie może być zabrudzony.

Towar uważa się za odebrany przez kupującego od razu, gdy kupujący lub wyznaczona przez niego osoba trzecia (z wyłączeniem dostawcy) odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, wówczas w momencie odebrania ostatniej części zamówienia, b) towar składa się z wielu części lub elementów wówczas w momencie odebrania ostatniej części, elementu, c) towar dostarczany jest wielokrotnie w określonym czasie wówczas w momencie odebrania pierwszego zamówionego towaru.

Pieniądze za towar zostaną zwrócone po sprawdzeniu zwróconego produktu. Towar sugerujemy odesłać najpóźniej do 7 dni od pisemnego odstąpienia od umowy (jeżeli od umowy odstępujecie elektronicznie).

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostarczenie towaru, jeszcze przed rozpoczęciem czasu, kiedy zaczyna się możliwość odstąpienia od umowy.

Kupujący niemoże odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towaru przygotowanego według osobistych wymagań użytkownika, towaru wyprodukowanego na miarę albo towaru przeznaczonego dla konkretnego użytkownika
  • sprzedaż towaru, który szybko się psuje albo ma krótką datę ważności
  • Sprzedaż towaru zamkniętego w ochronnym opakowaniu, którego nie można zwrócić z powodów ochrony zdrowia bądź z powodów higienicznych, a którego ochronne opakowanie zostało po dostarczeniu uszkodzone (na przykład wieczka, które mają kontakt z żywnością)
  • Sprzedaż towaru, który ze względu na swoją strukturę, nie może być zmieszony z innym towarem

Kupujący może zgłosić odstąpienie od umowy w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) ewentualnie poprzez odesłanie wypełnionego formularza, który jest dostępny tutaj.

Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez odesłanie formularza o odstąpieniu od umowy również w ostatni dzień czternastodniowego okresu.

Do doręczeniu informacji o odstąpieniu od umowy sprzedający zwróci kupującemu najpóźniej do 14 dni wszelkie płatności, które od niego przyjął na zakładzie umowy bądź w związku z nią, łącznie z kosztami za dostawę, transport i pocztę oraz innych kosztów czy opłat. Sprzedający zwróci płatność w taki sposób, jaki kupujący użył podczas swojej płatności. Kupujący może porozumieć się ze sprzedającym o innym sposobie zwrotu płatności.

Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić kupującemu dodatkowych kosztów, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez sprzedającego. Przez dodatkowe koszty rozumie się różnicę między kosztami za dostawę, którą wybrał kupujący a kosztami za najtańszy sposób oferowany przez sprzedającego.

Podczas odstąpienia od umowy sprzedający nie ma obowiązku wrócić kupującemu płatności wcześniej niż towar zostanie zwrócony bądź kupujący przedłoży dokument potwierdzający wysłanie towaru do sprzedającego, chyba że sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar lub wyznaczy do tego osobę trzecią.

Kupujący ma obowiązek najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysłać towar do sprzedającego lub oddać go sprzedającemu bądź osobie trzeciej wyznaczonej przez sprzedającego. Okres ten jest zachowany, jeżeli towar zostanie oddany najpóźniej w ostatni dzień czternastodniowego okresu.

Podczas odstąpienia od umowy kupujący ponosi jedynie koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu lub osobie wyznaczonej do tego przez sprzedającego, a także koszty związane ze zwrotem towaru, którego ze względu na charakter nie można zwrócić za pośrednictwem poczty.

Kupujący odpowiada za obniżenie wartości towaru powstałą w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza normy potrzebne na sprawdzenie właściwości czy funkcjonalności towaru.

Kupujący po odebraniu towaru ma możliwość sprawdzić go, jednak nie może go nadal używać, jeżeli chce odstąpić od umowy. We celu sprawdzenia funkcjonalności czy natury towaru, użytkownik może sprawdzić go tylko w taki sposób jak w fizycznym sklepie. Wymaga się od kupującego, aby podczas czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, postępował i używał towar z właściwą starannością.

Zakup sprawdzony naszymi klientami