Odstąpenie od umowy kupna-sprzedaży

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od dnia odebrania towaru. Z tego prawa może skorzystać jedynie konsument.

Zwrócony towar prosimy odesłać na adres: NajTrade sp. z.o.o, ul. Němcovej 30, 040 01 Koszyce, Słowacja.

Towar uznany jest za odebrany przez kupującego w momencie, kiedy kupujący lub osoba trzecia (z wyłączeniem doręczyciela) odbierze wszystkie części zamówionego towaru.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest towar zamknięty w ochronnym opakowaniu i którego nie można wrócić z powodów ochrony zdrowia lub przyczyn higienicznych oraz którego opakowanie ochronne było podczas dostawy naruszone (na przykład wieczka, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością).

Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w pisemnej formie bądź poprzez odesłanie pisemnego formularza, który jest dostępny na: https://www.ekokapsulki.pl/formular.pdf.

Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy jest możliwe poprzez odesłanie informacji o odstąpieniu od umowy także w ostatni dzień 14-dniowego okresu.

Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy, sprzedający zwróci kupującemu pieniądze, które od niego przyjął na podstawie umowy kupna-sprzedaży bądź w związku z nią, łącznie z kwotą za dostawę oraz innych dodatkowe płatności, najpóźniej do 14 dni.

Sprzedający nie ma obowiązku zwrócić pieniędzy kupującemu za dodatkowe koszty, jeżeli kupujący wybrał inny sposób dostawy jak najtańszy oferowany przez sprzedającego. Poprzez dodatkowe koszty rozumie się różnicę między kwotą za sposób dostawy, który wybrał kupujący, a najtańszym sposobem dostawy, który oferowany jest przez sprzedawcę.

Kupujący ma obowiązek wrócić towar najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy.

Kupujący odpowiada za obniżenie wartości towaru powstałego w skutek niewłaściwego użytkowania towaru, które nie było konieczne w celu sprawdzenia funkcji oraz działania towaru.