Odstąpienie od umowy kupna

Na odstąpienie od umowy kupna bez podania przyczyny mają Państwo 14 dni od zakupu towaru.

Zwrócony towar musi być kompletny, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami, które do towaru były dołączone. Opakowanie (pudełko) nie może być uszkodzone (poza śladami otwarcia), tak abyśmy mogli sprzedać towar ponownie.

Aby odstąpienie od umowy było zgodne z prawem, muszą Państwo przesłać nam formularz odstąpienia od umowy na adres: NajTrade z.o.o.,Němcovej 30, 040 23 Košice, Slovakia. Formularz odstąpienia od umowy znajdą Państwo tutaj.

Po odstąpieniu od umowy wrócimy Państwu wszelkie koszty poniesione w związku z rozwiązaniem umowy, przede wszystkim koszty zwrotu towaru. Pieniądze zostaną Państwu zwrócone najpóźniej 14 dni od otrzymania przez nas odstąpienia od umowy. Ich zwrot nastąpi takim samym sposobem, jakim otrzymaliśmy płatność za towar, jeżeli wcześniej nie zgłoszą nam Państwo inaczej i to bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Pieniądze za zakupiony towar będą Państwu zwrócone dopiero w momencie, gdy otrzymamy zwrócony przez Państwa towar lub gdy przedłożą Państwo dowód zwrócenia towaru.

Towar prosimy odesłać pocztą (nie przyjmujemy towarów wysłanych poprzez „płatność przy odbiorze“) lub dostarczyć go nam osobiście najpóźniej do 14 dni od momentu przyjęcia przez nas odstąpienia od umowy. Okres odstąpienia od umowy uważa się za ważny w momencie, jeżeli nie przekroczył 14 dni.

Towar musi być kompletny, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami

Bezpośrednie koszty zwrócenia towaru ponosi Kupujący. Ponosi on również odpowiedzialność za obniżenie jego wartości poprzez niewłaściwie obchodzenie się z towarem, które powstało w inny sposób niż podczas sprawdzania towaru.

Koszyce, 3.4.2016